Een wandeling bij elkaar klikken

Zoals steeds als je een wandeling wilt toevoegen, begin je door op het plusje bovenaan recht te klikken. Wil je zelf een wandeling bij elkaar klikken, dan kies je ‘Punt voor punt aanduiden op de kaart’ uit het menu. En dan tik je je wandeling bij elkaar.

Di scherm kent twee modi :

  • Aanpassingsmodus : in deze modus kan je punten toevoegen, verwijderen of herschikken. Als je POIs wilt toevoegen (POI = Point Of Interest of Interessant Punt) tik je even hard op het punt waaraan je die bezienswaardigheid wilt koppelen (of lang op een telefoon die geen 3D-touch ondersteunt). Interessante punten worden steeds als vlaggetjes weergegeven, en je kan punten verslepen.
    • Maak je een nieuwe wandeling aan, dan wordt elke tik op het scherm achteraan de wandeling toegevoegd.
    • Pas je een bestaande wandeling aan, en je tikt tussen twee punten, dan wordt een nieuw punt tussen die punten toegevoegd.
  • In POI modus worden geselecteerde POI’s die van een foto zijn voorzien niet als bolletje-met-vlaggetje weergegeven, maar door een miniatuurtje van die foto. Tikken op het scherm doet nu niets. Door de punten in de tabel onderaan naar links te schuiven krijg je wel toegang tot de opties om interessante punten toe te voegen, te wijzigen of te wissen. Over POI modus bestaat een aparte pagina!

En ook nu een filmpje om alles een beetje te verduidelijken.